چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

38 دستگاه تاکسي از ترمينال به دانشگاه آزاد باراجين خدمات ارايه مي دهند

خط ترمينال به دانشگاه آزاد باراجين با 38دستگاه خودروي تاکسي علاوه بر شهروندان به دانشجويان دانشگاه آزاد باراجين نيز خدمات ويژه ارائه مي دهد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: خط ترمينال به دانشگاه آزاد باراجين با 38دستگاه خودروي تاکسي علاوه بر شهروندان به دانشجويان دانشگاه آزاد باراجين نيز خدمات ويژه ارائه مي دهد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: يکي از خطوط مهم سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين که علاوه بر شهروندان خدمات ويژه اي به دانشجويان نيز ارائه مي دهد، خط ترمينال به دانشگاه باراجين است.

وي اضافه کرد: فعاليت اين خط تاکسيراني موجب مي شود دانشجوياني که از استان هاي همجوار براي تحصيل وارد شهر قزوين مي شوند بدون رويارويي با مشکل خاصي در تردد، مسير ترمينال تا دانشگاه آزاد باراجين را طي کنند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: در حال حاضر 38دستگاه خودروي تاکسي زرد رنگ در خط ترمينال- دانشگاه باراجين فعال است.

کاشي پزها خاطرنشان کرد: باتوجه به اينکه دانشگاه آزاد نواب نيز در مسير اين خط تاکسيراني قرار دارد، تاکسيرانان خط ترمينال به دانشگاه آزاد باراجين در جابجايي دانشجوياني که در دانشگاه آزاد نواب مشغول تحصيل هستند نيز نقش کليدي برعهده دارند.

وي يادآور شد: اميدواريم سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با فعاليت خوب تاکسيرانان خط تاکسيراني ترمينال به دانشگاه آزاد باراجين در ارائه خدمات به شهروندان قزويني و دانشجويان همواره موفق عمل کنند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط