چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد

فعاليت 70 دستگاه خودروي تاکسي در خط دوراهي همدان-بازار-ميدان آزادي

در حال حاضر 70دستگاه خودروي تاکسي در خط دوراهي همدان-بازار- ميدان آزادي قزوين فعال است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: يکي از خطوطي که در جابجايي شهروندان قزويني و افرادي که از تاکستان  وارد شهر قزوين مي شوند نقش کليدي برعهده دارد، خط تاکسيراني دوراهي همدان-بازار-ميدان آزددي است.

 

وي اضافه کرد: اين خط تاکسيراني وظيفه جابجايي شهروندان از دوراهي همدان به ميدان آزادي که نقش هسته مرکزي شهر قزوين را ايفا مي کند و بازار قزوين که يکي از مهمترين مراکز خريد استان به شمار مي رود را برعهده دارد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد:  در حال حاضر 70 دستگاه خودروي تاکسي در خط درون شهري دوراهي همدان- بازار- ميدان آزادي مشغول ارائه خدمات به شهروندان است.

 

تصاویر مرتبط