پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۷

اسلامي، دبير هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

تاکسيرانان غيرفعال قزوين جريمه مي شوند

تاکسيرانان غيرفعال از سوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين جريمه مي شوند.

اسلامي، دبير هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: تاکسيرانان غيرفعال از سوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين جريمه مي شوند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مجيد اسلامي افزود: يکي از مأموريت هاي هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين نظارت بر عملکرد تاکسيرانان است.

وي اضافه کرد: اگر گزارشات بازرسي، مديران شرکت‌هاي حمل و نقل عمومي(آژانس‌ها) و يا گزارشات مردمي  عدم فعاليت تاکسيران را تأييد کند پس از بررسي هاي لازم و اثبات تخلف فرد تاکسران با وي برخورد جدي مي شود.

دبير هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: پس از مشخص شدن عدم فعاليت تاکسيران براي اطلاع از وضعيت استفاده از سهميه بنزيني که در اختيار تاکسيران قرار دارد، نسبت به اخذ پرينت کارت سوخت وي اقدام مي شود.

اسلامي خاطرنشان کرد: در صورتي که فروش و يا در اختيار قرار دادن سهميه بنزين توسط تاکسيران به صورت غيرمجاز ثابت شود، علاوه بر جرايمي که در هيئت انضباطي براي وي در نظر گرفته مي شود پرونده تاکسيران متخلف براي اخذ تصميات لازم به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع داده مي شود.

وي يادآور شد: از مديران شرکت هاي حمل و نقل درون شهري(آژانس ها) و شهروندان تقاضا مي شود در صورت مشاهده عدم فعاليت تاکسيرانان مراتب را به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اطلاع رساني کنند.

 

تصاویر مرتبط