یکشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

کاشي پزها، فرمانده پايگاه انصارالمهدي سازمان تاکسيراني قزوين:

تشکيل اتاق فکر تاکسيرانان به منظور ارتقاء کيفيت خدمات‌دهي به شهروندان

اتاق فکر تاکسيرانان قزوين به منظور ارتقاء کيفيت خدمات‌دهي به شهروندان تشکيل مي شود.

فرمانده پايگاه انصارالمهدي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت:اتاق فکر تاکسيرانان قزوين به منظور ارتقاء کيفيت خدمات‌دهي به شهروندان تشکيل مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها در جلسه حلقه هاي صالحين سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين افزود: اگر هر فردي نقش خود را به خوبي درجامعه ايفا کند، قطع‌يقين جامعه اصلاح مي شود.

وي اضافه کرد: تجزيه و تحليل صحيح مسائل بايد در گام نخست در خودمان باشد و پس از آن به جامعه تسري يابد.

فرمانده پايگاه انصارالمهدي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با تأکيد بر تشکيل اتاق فکر تاکسيرانان ادامه داد: به منظور احصاء مسائل حوزه تاکسيرانان تشکيل اتاق فکر ضروري است تا از اين طريق نسبت به دسته بندي مسائل و مشکلات و ارائه راهکار مطلوب براي رفع آن ها اقدام شود.

کاشي پزها عنوان کرد: از تاکسيرانان بسيجي فعال در سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين نيز انتظار مي رود در اين زمينه مانند ساير عرصه هايي که فعال هستند، فعاليت مستمر داشته باشند.

وي تصريح کرد: تشکيل اتاق فکر موجب مي شود تا با هم‌انديشي مشکلات موجود را احصاء کرده و راهکارهاي کارشناسي شده اي براي مرتفع کردن مشکلات پيدا کنيم که اين امر نيز به سهم خود در ارتقاء کيفيت خدمات‌دهي به شهروندان موثر است.

فرمانده پايگاه انصارالمهدي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: با هماهنگي معاونت اجتماعي شهرداري قزوين و سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين نيز موضوعاتي مشخص مي شود تا کارهاي فرهنگي متناسب با آن موضوعات انجام شود.

کاشي پزها خاطرنشان کرد: تاکنون موضوعاتي از قبيل پارک دوبله در معابر و اثرات منفي آن روي بار ترافيکي معابر سطح شهر قزوين مورد بررسي قرار گرفته است.

وي يادآور شد: اميدواريم تشکيل اتاق فکر تاکسيرانان به نتايج مطلوبي منجر شده و شاهد ارتقاء کيفيت خدمات دهي به شهروندان قزويني باشيم.

 

تصاویر مرتبط