حضور خانواده تاکسیرانی در نمایش و کنسرت به مناسبت هفته فرهنگی قزوین