چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

عرشیان:

گواهی استاندارد جایگاه های CNG جمهوری و باهنر در سال 1400 دریافت شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از دریافت گواهی استاندارد جایگاه های CNG جمهوری و باهنر از سازمان ملی استاندارد در سال 1400 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، عرشیان افزود: در راستای افزایش ضریب ایمنی جایگاه های CNG سازمان تاکسیرانی، گواهی استاندارد جایگاه جمهوری و باهنر (واقع در کمربندی جمهوری و بلوار شهید باهنر) پس از رفع آیتم های 16 گانه فوق بحرانی اداره استاندارد دریافت شد.

وی اظهار داشت: هر ساله جایگاه های سی ان جی سازمان تاکسیرانی به منظور همخوانی با قوانین جدید استاندارد توسط بازرسان اداره کل استاندارد مورد بازدید قرار می گیرد و سازمان تاکسیرانی موظف است نسبت به رفع ایرادات سیستم ایمنی این جایگاه ها و همخوانی آن ها با قوانین و مقررات استاندارد اقدام کند.

عرشیان ادامه داد: پس از بازدید بازرسان سازمان ملی استاندارد از جایگاه های CNG جمهوری و باهنر و دریافت گزارش این بازرسان، نسبت به رفع ایرادات نازل ها، دیسپنسرها، شلنگ ها، سیستم ایمنی و نشتی های بسیار جزئی در این جایگاه ها اقدام و گواهی استاندارد آن ها برای سال 1400 دریافت شد.

وی با اشاره به این که 40 درصد از خودروهای دوگانه سوز استان در شهر قزوین سوختگیری می کنند اذعان داشت: سازمان تاکسیرانی دارای 8 جایگاه گاز سی ان جی است و روزانه 15 هزار خودرو در این جایگاه ها سوختگیری می کنند.

وی در خاتمه افزود: با دریافت گواهی استاندارد جایگاه های CNG امیدی، معلم در ابتدای سال 1400 و گواهی استاندارد جایگاه های جمهوری و باهنر در آبان ماه سال جاری، دریافت گواهی استاندارد 4 جایگاه دیگر سی ان جی در دستور کار سازمان تاکسیرانی قرار دارد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط