یکشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

عرشیان:

تاکسیرانان به عنوان سفیران فرهنگی جامعه و جزو سرمایه های مهم و ارزشمند شهر محسوب می شوند

که تاکسیرانان به عنوان سفیران فرهنگی جامعه و جزو سرمایه های مهم و ارزشمند شهر محسوب می شوند

 

 

 

 

 

 

ضمن تبریک به رئیس جمهور منتخب ملت و منتخبین ششمین دورۀ شورای اسلامی شهر قزوین، بر خود لازم می دانم از اعضای محترم کمیته حمل و نقل انتخابات (مسئولین خطوط، معتمدین و نمایندگان تاکسیرانان، عوامل اجرایی سازمان تاکسیرانی و رانندگان غیور و پرتلاش تاکسی) که در تأمین خودروهای مورد نیاز و همچنین عمل به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم شرکت در انتخابات نقش بسیار مؤثر و ارزنده ای ایفا نمودند تشکر و قدردانی نمایم.

حضور پرشور تاکسیرانان عزیز که هم در عرصۀ حمل و نقل و هم در تشویق شهروندان به حضور در انتخابات و انتخاب کاندیدای مورد نظر خود نمود یافت، بار دیگر بر این نکته که تاکسیرانان به عنوان سفیران فرهنگی جامعه و جزو سرمایه های مهم و ارزشمند شهر محسوب می شوند صحه گذارد و این حضور پررنگ و دیده شدن در اجتماع قطعاً در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در حمل و نقل شهری و همچنین تحقق خواسته­ های صنفی و شغلی آنان تأثیر مستقیم خواهد گذارد.

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین

 

 

تصاویر مرتبط