سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

وثوق نیا خبر داد:

جایگزینی بیمه تاکسیرانان فعال به جای تاکسیرانان غیرفعال در ناوگان تاکسیرانی قزوین

محمدرضا وثوق نیا مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از شناسایی رانندگان غیرفعال ناوگان تاکسیرانی قزوین و جایگزینی بیمه تاکسیرانان فعال به جای آنان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، وثوق نیا افزود: در سال گذشته و سال جاری در راستای صیانت از بیت المال، ساماندهی و انتظام بخشی به ناوگان تاکسیرانی و ایفای حقوق رانندگان فعال، تعدادی از رانندگان غیرفعال تاکسی که از مزایای شغل خود نظیر یارانه بیمه استفاده می کردند توسط سازمان تاکسیرانی شناسایی و رانندگان فعال جایگزین آنان شدند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تصریح کرد: با اجرای این طرح و خروج این گونه رانندگان از ناوگان، زمینه های جایگزینی افراد واجد شرایط به جای آنان فراهم شده و بر همین اساس از تاکسیرانانی که دارای مجوز معتبر و سابقۀ فعالیت بیش از پنج سال تحت نظارت سازمان می باشند دعوت به عمل می آید جهت برقراری بیمه به واحد اجرایی سازمان تاکسیرانی مراجعه نمایند.

وثوق نیا در خاتمه یادآور شد: طرح شناسایی رانندگان غیرفعال همچنان در دستور کار سازمان تاکسیرانی قرار دارد و از شهروندان و تاکسیرانان گرامی تقاضا داریم این گونه رانندگان را در صورت شناسایی به سازمان تاکسیرانی معرفی نمایند.

تصاویر مرتبط