شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین:

گواهی استاندارد جایگاه سی.ان.جی معلم در سال 1401 دریافت شد

سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین از دریافت گواهی استاندارد جایگاه سی.ان.جی معلم از سازمان ملی استاندارد در سال 1401 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین؛ محمدرضا وثوق نیا اظهار کرد: در راستای افزایش ضریب ایمنی جایگاه های سی.ان.جی(گاز طبیعی فشرده) سازمان تاکسیرانی، گواهی استاندارد جایگاه معلم (واقع در بلوار معلم) پس از رفع آیتم های شانزده‌گانه فوق بحرانی اداره استاندارد دریافت شد.

به گفته او؛ هر ساله جایگاه های سی.ان.جی سازمان تاکسیرانی به منظور تطبیق با قوانین جدید استاندارد توسط بازرسان اداره کل استاندارد مورد بازدید قرار می گیرد و سازمان تاکسیرانی موظف است نسبت به رفع ایرادات سیستم ایمنی این جایگاه ها و مطابقت دادن آن ها با قوانین و مقررات استاندارد اقدام کند.

وثوق نیا ادامه داد: پس از بازدید بازرسان سازمان ملی استاندارد از جایگاه سی.ان.جی معلم و دریافت گزارش این بازرسان، نسبت به رفع ایرادات نازل ها، دیسپنسرها، شلنگ ها، سیستم ایمنی و نشتی های بسیار جزئی در این جایگاه اقدام و گواهی استاندارد آن برای سال 1401 دریافت شد.

وثوق نیا تأکید کرد: با دریافت گواهی استاندارد جایگاه معلم در سال 1401 دریافت گواهی استاندارد دیگر جایگاه ها در موعد مقرر در دستور کار سازمان تاکسیرانی قرار دارد.

سرپرست سازمان تاکسیرانی در خاتمه گفت: سازمان تاکسیرانی دارای هشت جایگاه سی.ان.جی در سطح شهر است که روزانه در حدود 15 هزار خودرو در این جایگاه ها سوختگیری می کنند.

پااین پیام

تصاویر مرتبط