کنسرت پایکوبان با رویکرد ایجاد نشاط در بین کارکنان سازمان پسماند شهرداری قزوین اجرا شد

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین از اجرای کنسرت پایکوبان با رویکرد ایجاد نشاط در بین کارکنان این سازمان ،در کتابخانه امام خمینی (ره) به مناسبت هفته فرهنگی قزوین خبر داد.

۱۳۹۷/۰۶/۱۱