کسب رتبه نخست توسط سازمان مدیریت پسماند در پاسخگویی به درخواست هاي شهروندان درسامانه ۱۳۷ شهرداري قزوین

مهدی امینی ، سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین از کسب رتبه نخست توسط اين سازمان در پاسخگویی به درخواست های مردمي ثبت شده در سامانه ۱۳۷ در مرداد ماه سال جاری خبر داد.

۱۳۹۷/۰۶/۲۰

برگزاری دوره آموزشی مهارت های ارتباطی برای کارکنان سازمان تاکسیرانی قزوین

سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین گفت: با توجه به اهمیت برقراری ارتباط بهتر با شهروندان و ارائه خدمات شایسته تر به آنان، دوره آموزشی مهارت های ارتباطی برای کارکنان سازمان تاکسیرانی و...

۱۳۹۷/۰۶/۱۷