به 288 درخواست مردمی سامانه 137 در سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین رسیدگی شد

محمدصادق مظفری، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: طی یک ماه گذشته، 288 درخواست مردمی از سامانه 137 شهرداری به این سازمان ارجاع شده و در دستور کار واحدهای مختلف سازمان قرار گرفته...

۱۳۹۸/۰۸/۰۲

افزایش قابل توجه تماس های شهروندان با تاکسی بیسیم 133 درمهر ماه سال 1398 نسبت به سال گذشته

اسماعیل عرشیان، مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از افزایش قابل توجه تماس های شهروندان با شبکه تاکسی بیسیم 133 در مهر ماه سال جاری نسبت به مهر سال گذشته خبر داد.

۱۳۹۸/۰۸/۰۲