کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر نقش مهمی در ایجاد مدیریت یکپارچه شهری داشته است

علیرضا هنرور ، مدیر هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین گفت: با توجه به اهمیت بحث مدیریت یکپارچه شهری در رابطه با هماهنگی و همکاری مدیران اجرایی شهر ، این مهم در حال حاضر در بهترین شرایط قرار داشته و...

۱۳۹۷/۰۷/۰۷

دریافت گواهینامه HSEبرای تمامی کارگران سازمان های خدمات شهری در دستور کار قرار گرفت

محمد وفایی راد، مدیرهماهنگی و نظارت بر سازمان های خدمات شهری شهرداری قزوین بیان کرد : اخذ گواهی نامه HSE برای ایمنی و کاهش خطرات احتمالی تمامی کارگران سازمان های معاونت خدمات شهری در محیط کار لازم...

۱۳۹۷/۰۷/۰۵

پروژه طراحی نمازخانه دهکده طبیعت واقع در بوستان ملی باراجین در دست تهیه است

محمد اسماعیل حافظی ، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین گفت : با توجه به توریستی و پر بازدید بودن مجموعه دهکده طبیعت در تمامی ساعات روز و اقامت موقت مراجعین وجود فضایی با عنوان نمازخانه جهت...

۱۳۹۷/۰۷/۰۳