یک دستگاه صفحۀ نمایشگر در سالن انتظار مراجعین سازمان تاکسیرانی نصب شد

اسماعیل عرشیان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از نصب یک دستگاه صفحه نمایشگر در سالن انتظار مراجعین سازمان تاکسیرانی به منظور اطلاع رسانی درباره خدمات و تفاهم نامه های...

۱۳۹۸/۰۹/۰۴

نرم افزار حفاری شهرداری قزوین در کمیته فنی هماهنگی مورد بررسی قرار گرفت

علی وحدانی فر، دبیر کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین گفت: کمیته فنی و هماهنگی پروژه ها با حضور مدیرعامل سازمان آمارو فناوری اطلاعات شهرداری قزوین ، معاونین عمرانی مناطق و کارشناسان اداره درآمد...

۱۳۹۸/۰۸/۲۵