احداث بوستان های محلی در برنامه کاری سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قرار دارد

محمدصادق مظفری، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین، گفت: با هدف توسعه فضای سبز و افزایش پویایی و نشاط شهروندی، عملیات احداث فضای سبز بوستان محلی یاران در محله مینودر به اتمام رسید.

۱۳۹۷/۱۰/۰۸

کارگروه خدمات شهری با بررسی بازسازی و خرید تجهیزات مدرن آتش نشانی و احداث ایستگاه های جدید در نواحل منفصل شهری برگزار شد

سید مهدی کاظمی معاون خدمات شهری شهرداری قزوین ، بیان کرد : دومین جلسه کارگروه با حضور مدیران عامل سازمان های معاونت خدمات شهری و مدیران مناطق شهرداری در سالن مفاخر شهرداری برگزار شد

۱۳۹۷/۱۰/۰۶

واحد اجرایی سامانه 137 روزانه از دریچه ها و پل های فلزی در نقاط مختلف منطقه یک شهرداری قزوین بازدید می کند

اصغر بهنام زاده ، سرپرست منطقه یک شهرداری قزوین، گفت : واحد اجرایی سامانه 137 منطقه یک شهرداری قزوین از دریچه های فلزی نصب شده بر روی کانال ها و نهرهای منطقه یک شهرداری قزوین بازدید و نسبت به...

۱۳۹۷/۱۰/۰۵