یک هکتار از اراضی ضلع جنوب تقاطع غیر همسطح یادگار امام (ره) تحت پوشش فضای سبز قرار گرفت

محمد صادق مظفری ، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبزشهرداری قزوین گفت: در راستای توسعه فضای سبز و ایجاد چشم انداز زیبا، یک هکتار از اراضی ضلع جنوب تقاطع غیر همسطح یادگار امام(ره) تحت پوشش فضای سبز...

۱۳۹۷/۱۰/۱۶