در سه ماهه پاییز 217 شیء جا مانده در تاکسی ها به سازمان تاکسیرانی تحویل داده شد

اسماعیل عرشیان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از تحویل 217 مورد اشیاء جا مانده در تاکسی ها در سه ماهه پاییز، توسط تاکسیرانان به واحد اشیاء گمشده سازمان تاکسیرانی خبر داد.

۱۳۹۸/۱۰/۰۵

دیدار مدیران و معاونین سازمان تاکسیرانی و تنی چند از تاکسیرانان با فرماندار قزوین

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از دیدار مدیران و معاونین سازمان تاکسیرانی و تنی چند از تاکسیرانان مسئول در رسته های گوناگون تاکسیرانی با فرماندار قزوین و...

۱۳۹۸/۰۹/۲۸