در سه ماهه پاییز 217 شیء جا مانده در تاکسی ها به سازمان تاکسیرانی تحویل داده شد

اسماعیل عرشیان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از تحویل 217 مورد اشیاء جا مانده در تاکسی ها در سه ماهه پاییز، توسط تاکسیرانان به واحد اشیاء گمشده سازمان تاکسیرانی خبر داد.

۱۳۹۸/۱۰/۰۵