جشنواره فرهنگ و سنن اقوام ایرانی اقدام مثبتی برای حفظ و ارتقای هویت شهری است

محمدی، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر اراک گفت: جشنواره فرهنگ و سنن اقوام ایرانی اقدام مثبتی برای حفظ و ارتقای هویت شهری است و و توانسته فرهنگ و سنن ایرانی را به بازدیدکنندگان بشناساند.

۱۳۹۸/۰۱/۰۸