بازدید خبرنگاران خبرگزاری ها و روزنامه های سراسری از مجموعه تاریخی سعدالسلطنهبازدید خبرنگاران خبرگزاری ها و روزنامه های سراسری از مجموعه تاریخی...

تعدادی از خبرنگاران خبرگزاری ها و روزنامه های سراسری عصر روز چهارشنبه به همراه مسئولان شهرداری قزوین و مسئولان سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین از کاروانسرای سعدالسلطنه بازدید کردند.

۱۳۹۸/۱۱/۰۳