برگزاری کارگاه مدیریت مالی شخصی و شناخت بازار سرمایه در دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری قزوین

«کارگاه مدیریت مالی شخصی و شناخت بازار سرمایه» در دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز شهرداری قزوین برگزار شد تا علاقه مندان موضوع مدیریت مالی شخصی و خانواده به همراه شناخت بازار سرمایه از این فرصت بهره...

۱۳۹۸/۰۲/۱۲

دبيرخانه جشنواره ملي عكس دارالسلطنه به صورت دايمي و موضوع محور باشد

كاظم مجابي، رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين، گفت: براي معرفي دقيق تر شهر و استان قزوين بايد دبيرخانه جشنواره ملي عكس دارالسلطنه به صورت دايمي و موضوع محور باشد تا در طول سال فعاليت نمايد.

۱۳۹۸/۰۲/۰۹