انعقاد تفاهم نامه رفاهی بین سازمان تاکسیرانی و درمانگاه شبانه روزی قائم

اسماعیل عرشیان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از انعقاد تفاهم نامه رفاهی میان این سازمان با درمانگاه شبانه روزی قائم با تخفیفات ویژه برای تاکسیرانان و وانت داران خبر داد.

۱۳۹۸/۰۲/۱۶

اولین جلسه کمیته فنی کارگروه ماده 18 سرویس مدارس ویژه خودروهای سواری تشکیل شد

اسماعیل عرشیان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین، از برگزاری اولین جلسه کمیته فنی کارگروه ماده 18 سرویس مدارس دانش آموزی ویژه خودروهای سواری در سازمان تاکسیرانی خبر...

۱۳۹۸/۰۲/۱۴