سلامت فکری و روحی بانوان تأثیر زیادی در آرامش خانواده‌ها و جامعه دارد

کشاورز صفیئی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، با بیان اجرای طرح اولویت‌بندی نیازهای مکان محور بانوان قزوین، از بازدید نیم روزه و رایگان بانوان محلات راه‌آهن،...

۱۳۹۸/۰۴/۲۷