پنجمین برنامه از سری برنامه های جشنواره "شب های پرستاره" در بوستان فدک برگزار شد

پنجمین برنامه از سری برنامه های جشنواره "شب های پرستاره شهر من" توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در سینما تابستانه بوستان فدک (باراجین) با حضور پرشور شهروندان برگزار شد.

۱۳۹۸/۰۴/۲۹