گزارشات آماری شهرسازی مناطق سه‌گانه شهرداری قزوین یکسازی می‌شود

حمید ضیائی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین، از یکسان‌سازی گزارشات آماری شهرسازی مناطق سه گانه شهرداری قزوین در راستای انجام برنامه‌ریزی و تصمیم گیری های درست با استفاده از ابزارهاي آماري خبر...

۱۳۹۸/۰۵/۱۵

30 حلقه لاستیک حمایتی پانزده نفر از برندگان همایش های اول و دوم تاکسیران شهر من تحویل شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از تحویل 30 حلقه لاستیک حمایتی پانزده نفر از برندگان همایش های اول و دوم «تاکسیران شهر من»، توسط سازمان تاکسیرانی خبر داد.

۱۳۹۸/۰۵/۱۰