گزارشات آماری شهرسازی مناطق سه‌گانه شهرداری قزوین یکسازی می‌شود

حمید ضیائی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین، از یکسان‌سازی گزارشات آماری شهرسازی مناطق سه گانه شهرداری قزوین در راستای انجام برنامه‌ریزی و تصمیم گیری های درست با استفاده از ابزارهاي آماري خبر...

۱۳۹۸/۰۵/۱۵