پيشرفت 95درصدي عمليات پروژه مرمت و لكه‌گيري آسفالت ناحيه مينودر قزوين

حبيب‌اله پيله‌چي، معاون عمراني منطقه سه شهرداري قزوين گفت: عمليات عمراني مرمت و لكه‌گيري آسفالت در ناحيه مينودر واقع در اين منطقه طبق برنامه‌ريزي سال گذشته از 95درصد پيشرفت فيزيکي برخوردار مي‌باشد.

۱۳۹۶/۰۱/۳۰