مجمع جهاني شهرهاي اسلامي فرصتي براي تبادل تجربيات براي توسعه پايدار است

مسعود نصرتي، شهردار قزوين و رئيس مجمع جهاني شهرهاي اسلامي گفت: در پنجمين اجلاس بين‌المللي مجمع جهاني شهرهاي اسلامي به روزترين برنامه‌هاي سازمان ملل توسط نمايندگان سازمان ملل از آژانس‌هاي تخصصي...

۱۳۹۶/۰۲/۰۲

تور "شهر گشت" ويژه مهمانان خارجي پنجمين اجلاس مجمع جهاني شهرهاي اسلامي برگزار شد

آرش رشوند آوه، مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين گفت:اولين تور "شهر گشت" ويژه مهمانان خارجي پنجمين اجلاس بين المللي مجمع جهاني شهرهاي اسلامي با بازديد از بزرگترين مجموعه تاريخي فرهنگي...

۱۳۹۶/۰۲/۰۲