پايان 88 درصد از عمليات پروژه روکش آسفالت معابر اصلي و فرعي منطقه دو شهرداري قزوين

فرامرز صادقي، مدير منطقه دو شهرداري قزوين گفت: روکش آسفالت ماشيني معابر اصلي و فرعي منطقه دو شهرداري قزوين يکي از پروژه‌هاي سال گذشته اين منطقه، تا پايان تيرماه امسال به پايان مي‎‌رسد.

۱۳۹۶/۰۲/۰۶