رييس دانشگاه آزاد اسلامي از زحمات شهردار قزوين در برگزاري اولين اردوي استارتاپ مديريت شهري تقدير و تشکر کرد

مرتضي موسي‌خاني، رييس دانشگاه آزاد اسلامي قزوين از دکتر مسعود نصرتي شهردار قزوين با اهداي لوح از زحمات وي در برگزاري اولين اردوي استارتاپ مديريت شهري قزوين، هم زمان با سراسر دنيا تقدير و تشکر کرد.

۱۳۹۶/۰۲/۳۱