عمليات حفاري، لايروبي، بهسازي و مرمت چاه‌هاي جاذب شهر قزوين به زودي آغاز مي‌شود

مجتبي منتظري، مديرعامل سازمان پسماند شهرداري قزوين گفت: از ابتداي تابستان سال‌جاري و با هدف تامين رفاه و امنيت شهروندان عمليات حفاري، لايروبي، بهسازي و مرمت چاه‌هاي جاذب شهر قزوين با اعتباري...

۱۳۹۶/۰۳/۰۹