مجتمع خدماتي و تعميرگاهي در پايانه مسافربري غرب قزوين راه‌اندازي شد

علي محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: در راستاي خدمت‌رساني به مراجعه‌کنندگان و رانندگان برون شهري، مجتمع خدماتي و تعميرگاهي در پايانه مسافربري غرب قزوين راه‌اندازي شد.

۱۳۹۶/۰۴/۲۱

تشکيل کارگروه‌هاي چهارگانه در حوزه خدمات شهري شهرداري قزوين به صورت ماهانه

سيد مهدي کاظمي، معاون خدمات شهري شهري شهرداري قزوين گفت: کارگروه‌هاي 4گانه خدمات شهري شهرداري قزوين به منظور تعامل و همفکري بين مديران مياني سازمان‌هاي وابسته خدمات شهري به صورت ماهانه برگزار مي‌شود.

۱۳۹۶/۰۴/۲۱

ساماندهي سواري کرايه‌هاي برون شهري مجاز بوئين‌زهرا و روستاهاي اطراف آن

علي محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: در حال پيگيري براي استقرار همه سواري کرايه‌هاي برون شهري مجاز بوئين‌زهرا و روستاهاي اطراف آن در ايستگاه برون‌شهري بوئين‌زهرا...

۱۳۹۶/۰۴/۲۰