مسئولان ستاد مدیریت بحران شهرداری قزوین از دبیرخانه دائمی مدیران بحران کلان شهر های کشور بازدید کردند

محمدحسینی، رئیس اداره مدیریت بحران شهرداری قزوین گفت: در راستای تبادل تجربیات و کسب آخرین اطلاعات ازعملکرد ستاد مدیریت بحران تبریز، مسئولان ستاد مدیریت بحران شهرداری قزوین از پروژه ه های شاخص و...

۱۳۹۷/۰۵/۰۲