اجرای برنامه های ویژه کنگره 3000شهید استان قزوین در دستور کار شهرداری قزوین است

محمد وفایی راد، مدیر هماهنگی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین و دبیر کنگره 3000شهید استان قزوین گفت : انجام برنامه های ویژه کنگره 3هزار شهید استان که در آبان ماه سال جاری در قزوین برگزار خواهد شد،...

۱۳۹۷/۰۵/۱۱

رشد ١٠٠ درصدی ارائه خدمات مکانیزه جابجایی نخاله های ساختمانی با دستگاه اسکیپ لودر به شهروندان

مهدی امینی، سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین از رشد ١٠٠ درصدی ارائه خدمات مکانیزه جابجایی نخاله های ساختمانی با دستگاه اسکیپ لودر در چهار ماهه اول سال‌٩٧ نسبت به مدت مشابه سال ٩۶خبر داد.

۱۳۹۷/۰۵/۱۱