دیدار سرتیپ بابک جلالی فرمانده پیاده ارتش با شهردار قزوین