حمام تاريخي بلور از بناهاي نادر به جاي مانده از دوره هاي صفويه وقاجاريه است.اين حمام با مساحتي در حدود 1200متر مربع در يکي از محله هاي قديمي شهر قزوين به نام محله آخوند قرار گرفته است .با توجه به فرم ساختار خاص و تزئينات بکار رفته خصوصا نقاشي هاي موجود در سربينه و کشف سفالهاي مختلف در قسمتهاي اين حمام حکايت از انتساب اين بنا به اواخر دوره صفويه دارد.تمام فضاهاي حمام در زيرزمين واقه شده است که پس ازعبور از درب  ورودي با گذشتن از 13 پله وارد فضاي سربينه حمام مي شويم . سربينه هشت ضلعي وداراي حوضي لوزي شکل وسنگي مي باشد که بيشتر به دوره قاجاريه برمي گردد.درقسمت زير گنبد چهار لايه نقاشي بر روي لايه اي از آهک وجود دارد،علاوه بر اين تزيينات که حاصل تغييرات در دوره هاي مختلف بوده است ،تزيينات يزدي بندي نيز با آهک ديده مي شود.