شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

عرشیان:

تست هیدرواستاتیک مخازن گاز جایگاه امیدی به پایان رسید

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از به پایان رسیدن تست هیدرواستاتیک مخازن جایگاه سی ان جی امیدی به منظور دریافت گواهی استاندارد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین؛ عرشیان گفت: سازمان ملی استاندارد، سالیانه به منظور افزایش ضریب ایمنی جایگاه های سی ان جی، این جایگاه ها را به وسیله شرکت های مورد تایید خود، مورد بازرسی فنی قرار می دهد و 16 آیتم فوق بحرانی مورد بررسی دقیق قرار می گیرد که دریافت گواهی استاندارد منوط به گذراندن این آیتم ها است.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین آیتم ها، تست هیدرواستاتیک مخازن گاز جایگاه های سی ان جی است که بر همین اساس، کپسول های جایگاه ها با نظارت شرکت های فنی مورد تأیید سازمان استاندارد جمع آوری و به آزمایشگاه در تهران ارسال می شود.

عرشیان تصریح کرد: کپسول های ارسالی به طور متوسط طی پنج روز در فشاری معادل 250 بار مورد آزمایش قرار می گیرند و در صورت نیاز پس از رفع ایرادات فنی، در جایگاه ها نصب می شوند.

وی خاطرنشان کرد: کپسول های مخازن جایگاه سی ان جی امیدی واقع در دوراهی همدان، پس از پایان یافتن مراحل آزمایش هیدرواستاتیک، رفع ایرادات و دریافت گواهی استاندارد دوباره در این جایگاه نصب شده و جایگاه در حال حاضر در حال بهره برداری است و سایر آیتم های 16 گانه فوق بحرانی این جایگاه نیز در حال دریافت گواهی استاندارد می باشد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی در خاتمه گفت: سازمان تاکسیرانی دارای 8 جایگاه سی ان جی در سطح شهر است که مراحل تست هیدرواستاتیک مخازن و دریافت گواهی استاندارد 5 جایگاه سی ان جی به پایان رسیده و بقیه در دستور کار قرار دارد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط