یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

عرشیان، سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین:

مشکلات تاکسیرانان در تأمین لوازم یدکی و هزینه های تعمیرگاهی بررسی شد

عرشیان، سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین از بررسی مشکلات تاکسیرانان در تهیه لوازم یدکی و تأمین هزینه های تعمیرگاهی در بازدید از تعاونی تاکسیرانان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین؛ عرشیان گفت: با توجه به این که تأمین لوازم یدکی و هزینه های تعمیرگاهی یکی از دغدغه های اصلی تاکسیرانان است، سازمان تاکسیرانی در تلاش است با کمک به تعاونی تاکسیرانان، دغدغۀ این صنف زحمتکش و خدوم را برطرف کند.

وی اضافه کرد: به همین منظور، در بازدید از تعاونی تاکسیرانان و دیدار با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیرۀ این تعاونی، راهکارهای رفع دغدغۀ تاکسیرانان در تهیه لوازم یدکی مورد نیاز و تامین هزینه های تعمیرگاهی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این دیدار، از انبار مجموعۀ تعمیرگاهی تعاونی تاکسیرانان نیز بازدید به عمل آمد.

عرشیان در خاتمه یادآور شد: امیدواریم با اجرای امور رفاهی و حمایتی تاکسیرانان، در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و جلب رضایت آنان است بیش از پیش عملکرد موفقی داشته باشیم.

تصاویر مرتبط