عباس حداد علی اکبر نوروزی هاجر قشلاق گنجی

 

واحد صدور پروانه


 


شرح وظایف:
1- بررسی مدارک و صدور استعلام ها.
2- انجام کلیۀ امور سرویس مدارس.
3- تمدید و صدور پروانه تاکسیرانی و مجوز فعالیت.
4- گزارش نقایص و خطاهای موجود در پروانه ها.
5- انجام امور جایگزینی خودروهای فرسوده.
6- انجام امور نقل و انتقال و تعویض پلاک.
7- انجام امور صدور پروانۀ تاکسیرانی و کلیۀ امور بایگانی.
8- پيگيري امور ضمانت های بانکی و تسويۀ بدهی های بانکی رانندگان
تاكسي های نوسازی شده.